Komplexní diagnostika

Komplexní diagnostika

Pokud vás zajímá náhled zvenčí na fungování vašeho těla, je pro vás určená tato služba

Jak diagnostika probíhá?

Již před vstupní diagnostikou by bylo vhodné aby mi zájemce zaslal základní informace o sobě (ať už svém životě nebo o svém fyzickém stavu). Podle prvotních informací si již připravím strukturu diagnostiky tak aby nejlépe odpovídala situaci, kterou chce klient řešit. V úvodu diagnostiky bude rozhovor kdy s Vámi proberu prvotně Vaše základní životní nastavení a dopracujeme se k hlavním cílům, kterých spoluprací se mnou budete chtít dosáhnout. Po úvodní části se přesuneme na část praktickou kde Vás seznámím s fyzickým stavem Vašeho těla a s kvalitou Vašeho pohybového projevu. V poslední části Vás seznámím se strategií, kterou zvolím pro dosažení cílů, které byly vytvořeny ve spojení prvních dvou částí. Nafotíme plány na cvičení na doma a ještě následně zpracuji instrukce pro Vás abyste měli komplexní návod jak začít na svém cíli pracovat.

 

z čeho se skládá?

  1. Úvodní seznámení
  2. Osobní anamnéza základního životního nastavení (práce,rodina,životospráva,denní režim atd.)
  3. Fyzická/zdravotní anamnéza (Váš tělesný stav, Vaše zdravotní obtíže a jakékoliv pocity v ohledu Vašeho fyzického těla)
  4. Diagnostika těla (Rozsah určím na základě předchozích bodů)
  5. Diagnostika funkční (Kloubní pozice,stabilizace,dýchání atd.)
  6. Vyhodnocení a stanovení konkrétních cílů a úkolů
  7. Vytvoření individuálního plánu a instrukcí na doma